Obsługa księgowa holdingów

Holding w prawie polskim

Holding to najogólniej rzecz ujmując forma organizacyjna w skład, której wchodzą niezależne prawnie i organizacyjnie spółki, które jednak zależą finansowo od spółki dominującej. Ponadto naczelna spółka ma wpływ na osoby zarządzające spółkami podległymi oraz na ich formę organizacyjną, często ten wpływ wynika z posiadania przez spółkę dominującą pakietów akcji pozostałych spółek wchodzących w skład holdingu. W Polsce termin holding stosowany jest zamiennie z terminem grupa kapitałowa, choć należy zaznaczyć, że istnieje jedna różnica pomiędzy tymi strukturami: holding może być oparty nie tylko na finansowej zależności, ale także na osobie prezesa, który będzie zarządzał wszystkimi spółkami, zaś w grupie kapitałowej jest to uzależnienie wyłącznie finansowe. Spółki wchodzące w skład holdingów posiadają osobowość prawną niezależnie od tego czy są to spółki zależne czy też spółka naczelna.

Obsługa księgowa i podatkowa holdingów

Nie jest kwestią zaskakującą, że polskie prawo była niezwykle skomplikowane, zwłaszcza w sytuacjach kiedy dotyczy ono podmiotów gospodarczych o skomplikowanej strukturze organizacyjnej, przykładem takiej struktury są między innymi holdingi. Obowiązki takich organizacji są nieco inne niż obowiązki tradycyjnych spółek, ich prowadzenie różni się nie tylko pod kątem formalnym, ale także pod kątem prawa podatkowego. Prowadzenie księgowości takiego holdingu nie jest rzeczą łatwą, dlatego też część tego typu organizacji posiada własne działy handlowe, które obsługują poszczególne spółki holdingu oraz holding jako całość, natomiast inne decydują się na współpracę z profesjonalnymi biurami księgowymi i doradcami podatkowymi. Jest, bowiem wiele kwestii, które dzięki profesjonalnemu doradztwu można znacznie ułatwić, oraz których koszty można obniżyć.

Portfel, a w nim nowy banknot 500 złotowy.

Obowiązki wynikające z obrotu gospodarczego między podmiotami powiązanymi

Przykładem takiego obowiązku wynikającego z obrotu pomiędzy podmiotami ze sobą powiązanymi stanowią ceny transferowe oraz konieczność prowadzenia ich dokumentacji. Taka dokumentacja musi być prowadzona rzetelnie i zgodnie z normami polskiego prawa inaczej firmom mogą grozić sankcje prawne, dlatego też warto zlecić prowadzenie takiej dokumentacji podmiotom w tym wyspecjalizowanym, więcej na ten temat można dowiedzieć się klikając w link – dokumentacja cen transferowych. Zadbanie o prawidłowe prowadzenie takiej dokumentacji jest bowiem rzeczą niezwykle istotną i pozwala na spokojne przechodzenie wszelkich kontroli, które przecież prędzej czy później zdarzają się w każdej pracy.