Inwestycje alternatywne

Co to są inwestycje alternatywne?

Najprostsze wyjaśnienie terminu inwestycje alternatywne to określenie, że ten typ inwestycji to inwestycje w dobra nietypowe, które na co dzień nie są instrumentami inwestycyjnymi. Wśród rzeczy, które można zaliczyć od inwestycji alternatywnych przynoszących inwestorom spore zyski, należy wymienić przede wszystkim:

  • inwestycje w dzieła sztuki,

  • inwestycje w wino,

  • inwestycje w przedmioty kolekcjonerski, między innymi znaczki, monety, itp.,

  • inwestycje w sport,

  • inwestycje w bitcoin.

Post Author: admin