Pomoc prawna dla firm ecommerce – dlaczego konieczna?

Prawo a handel internetowy

Z roku na rok rośnie w Polsce liczba firm prowadzących działalność handlową za pośrednictwem internetu. W związku z rosnącą liczbą transakcji dokonywanych przez sieć rząd wprowadza także regulacje dotyczące obrotu dobrami w internecie. Dodatkowo roszczenia niezadowolonych klientów oraz szkody jakie mogą wyrządzić oszczercze opinie umieszczane w internecie, sprawiają, że firmy e – commerce coraz częściej potrzebują wsparcia prawnego, aby móc prawidłowo funkcjonować.

Regulacje prawne dotyczące prowadzenia firmy za pośrednictwem internetu zostały zawarte w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W zasadzie ustawa określa szereg wymogów jakie muszą spełnić właściciele sklepów internetowych, ale także serwisów internetowych. Jednym z takich obowiązków jest posiadanie odpowiednio skonstruowanego regulaminu. Pomoc prawna przy pisaniu regulaminu serwisu czy sklepu internetowego może okazać się bezcenna zważywszy, że musi on być zgodny z wymogami prawa.

Post Author: admin