Sporządzanie umowy dla przedsiębiorstwa

Rodzaje umów

Każda firma w trakcie swojej działalności natrafia na sytuację, w której konieczne jest sporządzenie umowy. W wielu przypadkach, aby była ona ważna musi być zgodna z przepisami prawa, w niektórych zaś musi także przybrać formę aktu notarialnego. Wśród rodzajów najczęściej sporządzanych dla firm umów należy wymienić:

  • umowa spółki,

  • umowa współpracy,

  • umowa kupna – sprzedaży,

  • umowa najmu,

  • umowa użyczenia,

  • umowa leasingowa,

  • umowa o pracę,

  • umowa zlecenie,

  • umowa o dzieło,

  • umowa agencyjna.

Post Author: admin