Rynek start – upów w Polsce

Polskie start – upy

Określenie start up robi w Polsce w ostatnich latach zawrotną karierę, niemal o każdej młodej firmie mówi się, że jest to start up. Jednak faktycznych start upów było w naszym kraju pod koniec 2016 r. – 2 670.

Co to jest start up?

Start upy to przedsiębiorstwa lub nawet jedynie tymczasowe organizacje, które są tworzone po to by poszukiwać modelu biznesowego, który zapewni im dalszy rozwój. Cechami charakterystycznymi start upów są niskie koszty założenia działalności, nastawienie na innowacyjność, duże ryzyko związane z założeniem i prowadzeniem firmy oraz wysoki zysk z inwestycji.

Polskie start upy w liczbach

W Polsce pod koniec 2016 r. odnotowano 2 670 start upów. Jest to liczba przybliżona, bowiem nie funkcjonuje w polskim prawie takie określenie, jest to raczej model biznesowy. Skoro zaś prawo nie przewiduje formy jaką jest start up – nie ma też dokładnych statystyk w tym zakresie. Ponad połowa start upów w naszym kraju związana jest z branżą hardwere, a zdecydowana większość właścicieli to osoby pomiędzy 20 a 30 rokiem życia.

Post Author: admin