Zakładanie własnej firmy w kilku krokach

Zakładanie własnej firmy to od kilku lat w Polsce o wiele łatwiejsza procedura, jednak wymaga ona dopełnienia formalności oraz znajomości podstaw prawa w tym zakresie. W dużej mierze kroki jakie należy podjąć myśląc o założeniu własnej firmy zależą od wybranej formy prawnej działalności oraz przemyślenia jakiego rodzaju usługi w na jakim obszarze firma będzie prowadzić. Oddzielną kwestią jest także założenie firmy za granicą na co decyduje się obecnie coraz większa liczba polskich przedsiębiorców. W związku z tym powstają także agencje i firmy zajmujące się wsparciem w zakładaniu firmy poza terytorium Polski. W zależności od kraju, na terenie którego ma być prowadzona działalność warto zapoznać się ze stosownymi procedurami. Myśląc o założeniu firmy na rynek hiszpański warto dowiedzieć się więcej na – firma w hiszpanii krok po kroku, w przypadku firm na rynek czeski czy brytyjski ta procedura będzie wyglądała nieco inaczej. Są jednak także etapy przez, które musi przejść każdy przedsiębiorca niezależnie od kraju, w którym planuje otworzyć swoją siedzibę.

Jednym z takich kroków jest wybór formy prawnej. Formy prawne różnią się w zależności od kraju, w jednym do dyspozycji przyszłego właściciela firmy prawo daje więcej możliwości, w innych jest ich mniej. W Polsce przedsiębiorcy mogą zdecydować się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub na jedną z form spółek: spółkę cywilną, jawną, osobową, komandytową, komandytowo – akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. W zależności od wybranej formy prawnej konieczne będzie zgłoszenie własnego biznesu albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, albo w sądzie rejestrowym. Od wyboru formy działalności zależą także dokumenty jakie należy przedstawić przy jej zakładaniu. W przypadku jednych wystarczy zwykła umowa spółki, w przypadku innych konieczne jest złożenie notarialnego poświadczenia takiej umowy, w jeszcze innych przypadkach obok umowy spółki wymagany jest także na przykład regulamin spółki.

Kolejną decyzją jaką przyjdzie podjąć przyszłemu biznesmenowi jest wybór formy rozliczenia z urzędem skarbowym. Forma rozliczenia wiąże się także z obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku niektórych firm, takich jak spółka akcyjna czy z ograniczoną odpowiedzialnością prawo narzuca formy rozliczenia oraz nakazuje prowadzenie pełnej księgowości. W innych przypadkach pozostawia pewną dowolność. Większość spółek o ile nie przekracza przewidzianego w ustawie limitu rocznego przychodu może wybrać formę prowadzenia ksiąg rachunkowych. Większość spółek decyduje się w tym zakresie na prowadzenie uproszczonej księgowości, bo jest to o wiele łatwiejszy sposób rozliczeń. W przypadku małych i mikro przedsiębiorstw mają one także możliwość skorzystania z karty podatkowej, gdzie wysokość płaconych przez nie podatków jest ustalana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca, w którym firma na swoją siedzibę. Taki podatek ustalany jest na cały rok z wyprzedzeniem. Zależy on od wielu czynników: od wielkości miejscowości, w której znajduje się firma, czy np. od jej wielkości. Firmy rozliczające się według karty podatkowej nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, ale nie mogą także odliczać od podatku kosztów prowadzenia działalności.

Kolejnym istotnym elementem jest wybór siedziby biura. Często bywa to problematyczne zwłaszcza dla początkujących firm, które nie stać na opłacenie oddzielnej siedziby. Nowi biznesmeni, którzy nie chcą rejestrować swojej działalności pod adresem domowym korzystają z centrów biznesu i wynajmują w ich ramach, albo oddzielne biura, albo wręcz pewien skrawek przestrzeni. Coraz większą popularnością cieszą się także wirtualne biura, gdzie w ramach stałego, miesięcznego abonamentu przedsiębiorcy mogą wynająć adres, pod którym zarejestrują spółkę, choć fizycznie nie ma tam siedziby firmy. Wirtualne biura zapewniają także sale konferencyjne w razie konieczności spotkania się z partnerem biznesowym czy klientami oraz zapewniają obsługę korespondencji, która jest otwierana, skanowana i przesyłana do firm zarejestrowanych pod danym adresem, może być także na ich zlecenie nadawana pod ten adres. W zależności od abonamentu przedsiębiorcy mogą się także zdecydować na skorzystanie z usług profesjonalnej sekretarki, która np. może poprzez centralę telefoniczną łączyć dzwoniących klientów z telefonem właściciela firmy korzystającej z takiego biura.

Kolejną kwestią jaką dobrze jest załatwić już na początku rozpoczęcia działalności jest założenie konta firmowego, które często jest wymagane między innymi w kontaktach z urzędami. Prowadząc własną działalność dobrze jest też rozejrzeć się za sprawdzoną księgową lub biurem rachunkowym, by mieć pewność, że rozliczenia będą zawsze prowadzone w odpowiedni sposób, a firma reprezentowana w kontaktach z urzędnikami. To kilka podstawowych kroków jakie należy podjąć lub rozważyć rozpoczynając prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Post Author: admin