60 dni opóźnienia w płatnościach w ponad połowie firm

Spirala opóźnień w płatnościach za faktury

W Polsce 48% firm boryka się z problemem nieterminowej zapłaty za towary i usługi, gdzie termin płatności upłyną ponad 60 dni temu.

Jak pokazują badania niemal połowa polskich firm ma problemy ze ściągnięciem należności z tytułu wystawionych przez siebie faktur. Ponieważ należności nie są regulowana na bieżąco firmy te często same nie płacą własnych zobowiązań, do czego przyznaje się 17% polskich firm. Brak wpłat od klientów może oznaczać dla firmy utratę płynności finansowej.

Post Author: admin