Podatki dochodowe w Hiszpanii

Coraz większa liczba polskich firm decyduje się na przeniesienie swojej działalności do Hiszpanii, otworzenie tam swojego oddziału, czy po prostu otworzenie nowej działalności w tym kraju. Wpływ na taką decyzję w dużej mierze ma podobieństwo Polski i Hiszpanii zarówno pod względem kulturowym, jak i przepisów regulujących działalność gospodarczą.

Podejmując decyzję o założeniu firmy w Hiszpanii warto pamiętać, że kraj ten uchodzi za państwo o skomplikowanym systemie prawnym i dużym stopniu biurokratyzacji, dlatego też zaczynając działalność w Hiszpanii warto zastanowić się nad skorzystaniem z usług firm, które zajmują się obsługą polskich przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na prowadzenie działalności w Hiszpanii, taką firmę można znaleźć między innymi na stronie internetowej – http://biuroksiegowewhiszpanii.pl/uslugi-podatkowe. Jest to biuro księgowe, które poprowadzi dla firmy księgi rachunkowe, obliczy podatek dochodowy w hiszpanii oraz zadba, aby wszelkie wymogi formalne dotyczące ksiąg zostały zachowane.

Przedsiębiorcy decydujący się na prowadzenie własnej działalności w Hiszpanii powinny również zapoznać się z kosztami prowadzenia firmy na terenie tego kraju. W Hiszpanii obowiązują nieco inne przepisy. Przykładem może być podatek dochodowy, w hiszpanii podatek od osób fizycznych ma charakter progresywny, oznacza to, że im więcej przedsiębiorca zarabia, tym wyższy podatek płaci. Minimalna stawka podatku PIT wynosi w tym kraju 23% i płacą ją przedsiębiorcy, którzy w trakcie roku obrotowego uzyskali przychód nie wyższy niż 17 360 euro. Natomiast najwyższa stawka podatkowa to 43% i płacą ją przedsiębiorstwa osiągające dochód powyżej 52 360 euro rocznie. Na podatek dochodowy w hiszpanii składa się podatek ogólny i podatek lokalny, zależny od regionu, w którym zamieszkuje podatnik.

Kwota wolna od podatku w Hiszpanii to 3400 euro.

Podatek dochodowy od osób prawnych w Hiszpanii wynosi 30% dla dużych firm, oraz 25% dla małych firm, chyba że przekroczą one dochód 120 202,41 euro, powyżej tej kwoty naliczany jest podatek 30%. Firmy zagraniczne w Hiszpanii podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 25%. Podatnikami CIT są firmy, które zostały założone na prawie hiszpańskim, mają swoją siedzibę w Hiszpanii lub siedziba zarządu znajduje się w tym kraju.

W Hiszpanii przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z licznych ulg podatkowych, w tym między innymi z kredytu podatkowego.

Warto też dodać, że strata w danym roku, może być odpisywana od podatku przez kolejnych 15 lat.

Post Author: admin