Zewnętrzne finansowanie przedsiębiorstw

Fundusze na działalność gospodarczą

Prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej wymaga dużych nakładów finansowych czy to na bieżącą działalność firmy, czy też na inwestycje. Fundusze wewnętrzne przedsiębiorstwa są ograniczone, dlatego też często konieczne staje się pozyskiwanie ich spoza firmy. O funduszach pochodzących z zewnątrz mówi się, że są to zewnętrzne finanse.

Finansowanie zewnętrzne odbywa się poprzez pożyczanie kapitału ze źródeł poza przedsiębiorstwem. Jednocześnie wierzyciele posiadają dokumenty potwierdzające zobowiązanie przedsiębiorstwa do spłaty zadłużenia w określonym terminie.

Finansowanie zewnętrzne dzieli się w zależności od terminu spłaty zadłużenia na krótkookresowe oraz długookresowe.

Wśród instrumentów finansowania zewnętrznego można wymienić:

  • finansowanie udziałowe – polegające na publicznej sprzedaży udziałów w spółkach z o.o lub spółkach akcyjnych,

  • finansowanie subwencje, czyli bezzwrotne środki przyznawane przez państwo, czy Unię Europejską,

  • kredyty.

Post Author: admin