Jak kontrolować finanse w firmie?

Rachunek zysków i strat

Firma, aby dobrze prosperowała powinna przynosić zyski, które z jednej strony stanowią jej kapitał, z drugiej są także zarobkiem dla właściciela. Jednak, aby firma przynosiła zyski konieczna jest kontrola jej finansów, by mieć pewność, że sytuacja finansowa firmy jest dobra, a środki finansowe prawidłowo wykorzystywane. Do kontroli finansów firmy służy rachunek zysków i strat.

Rachunek zysków i strat jest to rejestr wszystkich wydatków oraz przychodów jakie odnotowała firma w danym okresie. Rachunek pozwala na przyjrzenie się wszystkim kosztom jakie firma poniosła w ciągu miesiąca, kwartału lub roku oraz rodzajowi tych kosztów, podobnie w przypadku zysków, rachunek pozwala nie tylko odnotować wysokość zysku, ale także zidentyfikować powody wyższych czy niższych zysków.

Prowadząc rachunek zysków i strat można zatem skutecznie kontrolować finanse firmy, możliwe jest także takie planowanie wydatków na kolejne miesiące czy kwartały, aby firma zawsze wychodziła „na plus”.

Post Author: admin